Onze visie

WELKOM BIJ NEXXT-IT

NEXXT-IT is een dynamische organisatie die zich richt op de ondersteuning en ontwikkeling van uw organisatie.
Bij NEXXT-IT zijn wij zijn van mening dat elke organisatie moet kunnen terug vallen op een flexibel vang net.
Ook wanneer dit net bestaan uit een hoog specialisme dan wel kennis niveau.
NEXXT-IT heeft deze deskundigheid en flexibele in huis.
Onze deskundigheid Varieert van uitvoerend tot training en van beheer tot project management en ondersteuning.

KERN BOODSCHAP

1 partner die alles heeft, uw Schaap met 5 poten ineens beschikbaar.
Geen separate in uur, geen kennis de wegloopt, geen risico’s op mismatch.
Een partner die uw bedrijfscultuur kent, en snel kan reageren en in kan spelen op uw organisatie ontwikkelingen.

WAAROM NEXXT-IT

Bedrijfssoftware wordt in de hedendaagse wereld steeds meer van essentieel belang, ook wordt deze software steeds complexer, en door dat er veel meer leveranciers naar SAAS oplossingen gaan zal de interne behoeften aan een stevige beheersstructuur afnemen.

Maar aan de andere kant worden gebruikers steeds mondiger en veeleisender, daarnaast legt wet en regelgeving legt steeds meer druk op ontwikkelingen. NEXXT-IT vult het gat tussen uw eigen organisatie en de leveranciers, maar kunnen ook de vragen van de gebruikers vertalen naar ontwikkelingen binnen uw organisatie.

VOOR WIE ZIJN WE ER

Nexxt-it richt zicht op de volgende markt segmenten
• Zorg
• Welzijn
• Onderwijs
• Overheid